Критерії оцінювання з предметів.Критерії кваліфікаційної атестації випускників.
Професія- ( 8322) Водій автотранспортних засобів . 
                         Спеціалізація – водіння автотранспортних засобів категорії «С1».
 
Бали
Знає
Уміє
1
Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи навчального матеріалу, пов’язаного з будовою транспортного засобу, правилами та безпекою дорожнього руху.
  Учень (слухач) з постійною допомогою майстра (інструктора) виконує лише елементи вправ з водіння автотранспортного засобу категорії «С1» Без присвоєння кваліфікації.
2
Учень (слухач) безсистемно, неповно  відтворює окремі фрагменти навчального матеріалу, пов’язаного з будовою транспортного засобу, правилами та безпекою дорожнього руху.
Учень (слухач) з постійною допомогою майстра (інструктора) виконує вправи з водіння автотранспортного засобу категорії «С1» Без присвоєння кваліфікації.
3
Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює фрагменти навчального матеріалу, пов’язаного з будовою автомобіля, правилами та безпекою дорожнього руху.
Учень (слухач) з допомогою майстра (інструктора) виконує вправи з водіння автотранспортного засобу категорії «С1»
При виконанні вправ допускається помилок, які самостійно виправити не може. Без присвоєння кваліфікації.
4
Учень (слухач) володіє матеріалом в неповному обсязі, без розуміння відтворює навчальний матеріал, пов’язаний з призначенням розташуванням, будовою, принципом дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії «С1»
 Учень (слухач) з частковою допомогою майстра (інструктора) виконує вправи з водіння автотранспортного засобу категорії «С1» Без присвоєння кваліфікації.

5
Учень (слухач)  розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення понять про призначення розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії «С1»
 Учень (слухач)  виконує певну кількість прийомів і вправ з водіння автотранспортного засобу категорії «С1»
При виконанні допускається значної кількості помилок, які частково виправити  може з допомогою майстра (інструктора). Без присвоєння кваліфікації.
6
Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал, пов’язаний з призначенням розташуванням, будовою, принципом дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії «С1».

З консультативною допомогою майстра (інструктора) Слухач виконує переважну більшість прийомів та вправ з практичного водіння автотранспортного засобу категорії «С1».
При виконанні допускається помилок, які виправити  може за допомогою майстра (інструктора). Без присвоєння кваліфікації.
7
Учень (слухач) самостійно з  розумінням відтворює суть основних положень навчального матеріалу, пов’язаного з призначенням розташуванням, будовою, принципом дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії «С1»;  особливостями будови та технічного обслуговування автотранспортних засобів для перевезення пасажирів. Його відповідь в цілому правильна, але містить неточності стосовно законодавства про автомобільний транспорт, правила дорожнього руху, технічну експлуатацію автотранспортних засобів.
Виконує практичні завдання з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу за допомогою викладача.
Учень (слухач) правильно виконує прийоми і вправи з практичного водіння автотранспортного засобу категорії «С1» .
Виконує вимоги правил дорожнього руху. В основному забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу.
З допомогою майстра (інструктора) усуває технічні несправності, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання головних механізмів. Заправляє автотранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Застосовує основні прийоми самоконтролю за якістю виконання практичного водіння, потребує часткової консультації майстра (інструктора).
8
Знання учня (слухача) є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал в практичній діяльності, вміє аналізувати і робити висновки.
Знає розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії «С1» , особливості будови та керування автотранспортними засобами. Базові знання з правил експлуатації і технічного обслуговування з основ керування автотранспортними засобами; орієнтується у можливих причинах дорожньо-транспортних пригод; причин виникнення несправностей; основний порядок проведення технічного обслуговування; основні особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; основи правових основ і відповідальності за порушення правил дорожнього руху, завдання матеріальної шкоди.
Виконує щоденне технічне обслуговування за типовим алгоритмом.
Учень (слухач) виконує правильно прийоми і вправи з практичного водіння автотранспортного засобу категорії «С1».
Виконує вимоги правил дорожнього руху,   забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу.
Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання головних механізмів. Заправляє автотранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Застосовує основні прийоми самоконтролю за якістю виконання практичного водіння.
9
Учень (слухач) володіє основним навчальним матеріалом.
Знає законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; особливості будови та керування автотранспортними засобами. Призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії «С1» та правила їх технічної експлуатації; основні відомості з будови, правила експлуатації і технічного обслуговування. Керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та основні способи їх попередження; основні причини виникнення несправностей; характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; основний порядок проведення технічного обслуговування; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); основні правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; основні правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.
Його відповідь в цілому правильна, достатньо обґрунтована.
 Самостійно використовує теоретичні знання під час вирішення практичних завдань з водіння з незначною допомогою викладача.
Учень (слухач) самостійно і в цілому правильно організовує робоче місце водія, правильно виконує прийоми і вправи з практичного водіння автотранспортного засобу категорії «С1».
Застосовує основні прийоми самоконтролю за якістю водіння.
Виконує вимоги правил дорожнього руху.  Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. З частковою допомогою майстра (інструктора) виконує роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання головних механізмів. Заправляє транспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Надає першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

10
Учень (слухач) володіє узагальненими системними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі та здатен їх ефективно використовувати для виконання всіх передбачених навчальною програмою практичних завдань.
Знає законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; особливості будови та керування автотранспортними засобами. Призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії «С1»  та правила їх технічної експлуатації; основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх попередження; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та при роботі на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.
Учень (слухач) виконує якісно вправи з водіння автотранспортного засобу категорії «С1» .
Керує  автотранспортними засобами, які відносяться до категорії «С1»  за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху. Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання головних механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє  транспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Надає першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

11
Учень (слухач) володіє узагальненими системними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі. Законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; особливості будови та керування автотранспортними засобами. Призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії «С1»  та правила їх технічної експлуатації; будову, основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх попередження; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та при роботі на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу;
Має пізнавальний інтерес до обраної професії.
Учень (слухач) самостійно і в повному виконує всі вправи та прийоми з практичного водіння автотранспортного засобу категорії «С1»  за різних дорожніх умов.
Виконує вимоги правил дорожнього руху. Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування транспортного засобу.  Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання головних механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє транспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. . Надає першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

12
Учень (слухач) володіє  повними, системними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі.
Знає законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; особливості будови та керування автотранспортними засобами. Призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії «С1» та правила їх технічної експлуатації; будову, основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх попередження; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та при роботі на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу;
Виявляє  пізнавальний інтерес до обраної професії, нової техніки.
Учень (слухач) самостійно і в повному виконує всі вправи та прийоми з практичного водіння автотранспортного засобу категорії «С1» за різних дорожніх умов.
Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання головних механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє транспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Надає першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.Примітка: Перевідні оцінки з балів
-     7 і 8 - «задовільно»
-     9 і 10 - «добре»     
 -     11 і 12 - «відмінно»

Немає коментарів:

Дописати коментар